World-café

Op dinsdag 28 en 29 maart organiseren we voor de 1e keer een World-café. We ontvangen graag mantelzorgers, familie,.. van bewoners van het woorzorgcentrum om samen met ons in dialoog te gaan!

 11

21