Woon- en zorgcentrum

Algemeen

In het WZC zijn er verschillende afdelingen:

  • woonhave : Linde, Lork, Larix en Laurier
  • zorghave : Zilverberk, Magnolia en Ceder

Op elke afdeling is er een vast team van verpleegkundigen en verzorgenden die werken onder leiding van de dienstverantwoordelijke. Zij staan in voor de dagelijkse zorg.

Inrichting

De inrichting

De kamer mag door de bewoner zo gezellig mogelijk ingericht worden. Een eigen meubel mag meegebracht worden en de kamer kan opgesmukt worden met zaken waaraan de bewoner gehecht is. Tapijten worden niet toegelaten omwille van het gevaar voor valpartijen en om hygiënische redenen.

Standaard is de kamer voorzien van een hoog-laagbed, een kleerkast, een tafel, een (relax)zetel en stoelen.

rvt1

Er is een oproepsysteem, radio- en TV-distributie, computeraansluiting, WiFi, alsook de mogelijkheid voor een telefoonaansluiting met rechtstreeks nummer op de kamer.

Elke kamer beschikt over een sanitaire ruimte met toilet en lavabo.
Om de veiligheid van de bewoners en anderen niet in gevaar te brengen, wordt de nodige aandacht besteed aan brandveiligheid op de kamer.

Daginvulling

Daginvulling

Er worden heel wat mogelijkheden aangeboden om de dag zo aangenaam mogelijk te kunnen doorbrengen. Iedereen is uiteraard volledig vrij zijn tijd naar believen in te vullen.

Elke afdeling beschikt over een gemeenschappelijke leefruimte. De bewoner kan er in aanwezigheid van medebewoners vertoeven. Ook de familie is er welkom.

rvt2

Wekelijks zijn er geplande activiteiten. Deze gaan zowel door in de leefruimte van de afdeling als in de polyvalente zaal van de instelling. De bewoner wordt hiervan op de hoogte gebracht via affiches, de rolkrant en de ‘dagklapper’(zie ook activiteitenrubriek).

Zo zijn er geregeld podiumoptredens, feestnamiddagen, uitstappen, wandelnamiddagen,… .Ook een gezellig samenzijn bij een koffietafel, een wafel- of oliebollenbak, een kookactiviteit, bewegingstherapie,… horen tot de mogelijkheden. Hier staan de ergotherapeute, de activiteitenbegeleidsters en de kinesitherapeuten voor in. Ook het personeel van de afdeling en tal van vrijwilligers dragen hun steentje bij.

rvt3rvt4rvt5rvt6

Wekelijks worden de activiteiten aangekondigd aan de bewoners via de rolkrant, een intern TV-kanaal. Voor bewoners die niet beschikken over een TV-toestel is er de dagklapper met het activiteitenoverzicht.

Rondom de instelling kan de bewoner een uitstap maken in de tuinen van de instelling. Er zijn wandelpaden voorzien, die uiteraard toegankelijk zijn voor rolstoelen. Op gepaste plaatsen staan er banken en tafels.

Maaltijden

De maaltijden

De maaltijden kunnen op de kamer of in de leefruimte genomen worden.
De tijdstippen van de maaltijden liggen als volgt:

ontbijt: tussen 07u45 en 08u30

middagmaal: tussen 11u35 en 12u15

avondmaal: tussen 17u en 17u30

Er is een uitgebreide maaltijdkeuze voor ontbijt, middagmaal en avondmaal.
Een dieetvoeding is mogelijk indien de huisarts dit voorschrijft.

Bistro1

Zorggebeuren

Het zorggebeuren

Verpleegkundige zorg

Het afdelingsteam biedt alle hulp die nodig is zoals hulp bij het wassen, het kleden, de maaltijden, het zich verplaatsen… met de nodige aandacht voor de zelfstandigheid van de bewoner.
In overleg met de bewoner en de familie wordt gezocht naar de beste zorg. In de mate van het mogelijke wordt rekening gehouden met de gewoonten van thuis: uur van opstaan en slapen gaan, gewassen worden, bad of douche,… .

Enkel om strikt medische redenen is een ziekenhuisopname nodig. Het is belangrijk dat er hieromtrent goede afspraken gemaakt worden met de behandelende arts en de familie, zodat bij dringende situaties de beste oplossing voor de bewoner gevonden kan worden.

Medische zorg en medicatie

De behandelende arts wordt door de bewoner zelf gekozen. De eigen huisarts kan gerust verder langs komen.
De huisarts komt langs in samenspraak met de bewoner of wordt bij hoogdringendheid opgeroepen door de verpleging.
De geneesmiddelen worden voorgeschreven door de huisarts. De verpleging alsook de huisarts staan steeds ter beschikking om informatie te geven over de medicatie.

Kinesitherapie

Kinesitherapeuten geven op voorschrift van de huisartsen, de nodige behandeling. De bewoner wordt gevraagd om naar de kinesitherapieruimte te gaan voor de behandeling, tenzij dit niet mogelijk is.
In afspraak met de kinesitherapeut wordt het tijdstip en de frequentie van behandeling bepaald.

zora

Sociale dienst

De eerste contacten met de instelling verlopen via de sociale dienst. Om alles zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, vragen we zoveel mogelijk op afspraak langs te komen. Afspraken kunnen telefonisch of via mail gemaakt worden. Op die manier kan de nodige tijd vrijgemaakt worden om naar u te luisteren en uw vragen te beantwoorden. 
De maatschappelijk assistent verstrekt alle nodige informatie: praktische vragen omtrent zorgmogelijkheden, financiële regeling, opnamemogelijkheden,… .
Tijdens het verblijf staat de maatschappelijk assistent steeds ter beschikking om te helpen bij moeilijkheden van administratieve, financiële en relationele aard.

Persoonlijke was

Bedlinnen, handdoeken en washandjes worden door de instelling ter beschikking gesteld en gewassen.
Persoonlijk linnen wordt best gewassen door familie of vrienden. Indien dit niet kan gaat de was naar een industriële wasserij.

Inspraak bewoners en familie

Inspraak van de bewoners en familie wordt ten zeerste geapprecieerd. Om de kwaliteit van het hulp- en dienstenaanbod te bewaken en te verbeteren zijn bemerkingen of klachten welkom.
Met bemerkingen en/of klachten kan de bewoner en de familie altijd terecht bij het afdelingspersoneel.
Een klacht kan ook neergeschreven worden op een klachtenformulier op de afdeling.
De directie zal elke klacht onderzoeken en beantwoorden.
Vier keer per jaar komt de gebruikersraad samen. Ook via dit orgaan kan de bewoner zijn grieven bekend maken.

De familie bekleedt een belangrijke plaats in de instelling. De familie wordt aanzien als ‘partner in de zorg’.
Er zijn daarom geen bezoekuren bepaald.
Tevens bestaat er een familiewerking en familieraad, vnl. gericht naar familie van dementerende bewoners. Op die manier wordt de familie meer betrokken bij het instellingsgebeuren.

Prijzen

 

 

Eénpersoonskamer

Tweepersoonskamer (per persoon)

Woonhave

Linde 1

€ 61,31

Lork 1 - Larix 1 (kleine kamers) Linde 2

€ 63,14

Lork 1 - Larix 1 (grote kamers)

€ 66,23

Lork 2 - Larix 2

€ 71,54

Linde - Lork - Larix

€ 52.53 

Zorghave

Zilverberk - Magnolia - Ceder

€ 68,36

Kortverblijf

€ 70,00

 

 

Inbegrepen in dagprijs

Niet inbegrepen in dagprijs

Kinesitherapie

Dokterskosten

Ergotherapie

Geneesmiddelen

Logopedie

Telefoongesprekken

Incontinentiemateriaal

Kapsalon

 

Pedicure

 

Wassen van uw persoonlijke kledij