Student in WZC Veilige Have

Verwelkoming eerste stagedag

Je wordt verwacht aan het onthaal om 8 u waar je zult verwelkomd worden door Barbara Mouton, verantwoordelijke stagiairs (bij afwezigheid dienstverantwoordelijke van de dienst waar stagiair stage gaat lopen).
Je krijgt een korte rondleiding in de instelling (lockers, cafetaria,...).
Een badge voor de dienst zorghave kan bekomen worden aan het onthaal mits betaling van een waarborg (€ 25)! Deze waarborg wordt uiteraard terugbetaald na inlevering van de badge op het einde van je stageperiode.

Jouw stagecontract

Dit kan je bezorgen aan Barbara Mouton om gehandtekend te worden. Je bent hiervoor zelf verantwoordelijk!

Verwelkoming op jouw afdeling

De stafmedewerker stelt je voor aan de dienstverantwoordelijke, bij afwezigheid aan de mentor. De dienstverantwoordelijke of mentor bespreekt met jou de stage-uren, pauzes, plaats waar je je kunt omkleden, ...

Kledijvoorschriften en hygiëne

Er wordt verwacht (net zoals bij het personeel) dat je een net voorkomen hebt. "Beroepskledij" moet proper zijn. Het dragen van juwelen wordt (net als bij personeel) niet toegelaten. Best is jouw juwelen niet op stage mee te brengen.
Lange haren worden steeds opgestoken en er wordt verwacht dat je aan de slag gaat met propere handen en kortgeknipte nagels (ziekteverwekkende kiemen kunnen overgedragen worden van de ene naar de andere bewoner via de handen van gezondheidswerkers). Gelnagels en nagellak is niet toegelaten.

Pauzes en middagmaal

De middagpauze wordt genomen in de cafetaria om 12u30.
Aan studenten die een volledige dag op stage komen wordt door de instelling een gratis maaltijd aangeboden. Indien je een maaltijd wenst, dan moet je deze ALTIJD reserveren via een e-mail. Het volstaat de dag voordien (dit kan tot 20u) een mail (via mailadres van de afdeling of via persoonlijk mailadres) te versturen naar receptie@veiligehave.be en uw naam en afdeling te vermelden.
Indien u om een of andere reden de bestelde maaltijd wilt annuleren, gelieve dan ook een mail te versturen naar het zelfde adres.
Voor de eerste stagedag verwittigt Barbara Mouton de keuken.

Indien je wenst kan je via het onthaal een broodje bestellen (te betalen door de student) of kan je zelf van thuis uit maaltijd meebrengen.

Vervoer

Je kunt de wagen gratis parkeren op de personeelsparking van de instelling (achteraan). U vraagt hiervoor bij beëindigen stage een ticket aan het onthaal.
Fietsplaatsen voor de stagairs zijn voorzien op de parking aan de centrale ingang.
De instelling is eenvoudig te bereiken met openbaar vervoer.

Gebruik GSM

Je maakt op de afdeling geen gebruik van jouw GSM-toestel (dus ook niet om sms-en te versturen).

Rookbeleid

In de instelling geldt een algemeen rookverbod. Er kan enkel gerookt worden tijdens de middagpauze op het terras aan het onthaal of in de rookruimte (nieuwbouw zorghave).

Melden afwezigheid

Je bent zelf verantwoordelijk voor het melden van je afwezigheid (ziekte, familiale redenen, ...) aan Barbara Mouton of de dienstverantwoordelijke.

 Belangrijke telefoonnummers

 Algemeen nummer 09/391.08.00 
 Verantwoordelijke zorg: Nancy Sturtewagen 09/391.08.02
 Barbara Mouton 09/391.08.21

Afdelingen

  Afdeling Telefoonnummer Dienstverantwoordelijke
Zorghave Zilverberk
Magnolia
Ceder
09/391.09.20
09/391.09.21
09/391.09.22
Saskia De Spiegeleire
Natascha Schepens
Anje De Brabander
Woonhave Linde
Lork
Larix
09/391.09.23
09/391.09.24
09/391.09.25
Jessica Van Der Plaetsen
Barbara Vancamelbeke
Jenske Michielsen
Dagverzorging   09/391.09.29 Beirnaert Sonja
Zorghotel  Camille 09/391.09.31 Marleen Willems