Student in WZC Veilige Have

Verwelkoming eerste stagedag

Je wordt verwacht aan het onthaal om 8u30 waar je zult verwelkomd worden door een medewerker van de personeelsdienst. 

Je krijgt een korte rondleiding in de instelling (lockers, cafetaria,...).
Een badge voor de dienst wordt op de eerste stagedag bezorgd mits betaling van een waarborg (€ 25).  Deze waarborg wordt uiteraard terugbetaald na inlevering van de badge aan het onthaal op het einde van je stageperiode.

Jouw stagecontract

Dit kan je bezorgen aan de personeelsdienst om gehandtekend te worden. Je bent hiervoor zelf verantwoordelijk!

Verwelkoming op jouw afdeling

Bij de rondleiding wordt je voorgesteld aan de dienstverantwoordelijke, bij afwezigheid aan de mentor. De dienstverantwoordelijke of mentor bespreekt met jou de stage-uren, pauzes, plaats waar je je kunt omkleden...

Kledijvoorschriften en hygiëne

Er wordt verwacht (net zoals bij het personeel) dat je een net voorkomen hebt. "Beroepskledij" moet proper zijn. Het dragen van juwelen wordt (net als bij personeel) niet toegelaten. Best is jouw juwelen niet op stage mee te brengen.
Lange haren worden steeds opgestoken en er wordt verwacht dat je aan de slag gaat met propere handen en kortgeknipte nagels (ziekteverwekkende kiemen kunnen overgedragen worden van de ene naar de andere bewoner via de handen van gezondheidswerkers). Gelnagels en nagellak is niet toegelaten.

Pauzes en middagmaal

Aan studenten die een volledige dag op stage komen wordt door de voorziening een lunch aangeboden (soep, brood met beleg, fruit en yoghurt). 

Indien je wenst kan je via het onthaal een broodje bestellen (te betalen door de student) of kan je zelf van thuis uit maaltijd meebrengen.

Vervoer

Je kunt de wagen gratis parkeren op de personeelsparking van de voorziening (vooraan). Via de badge wordt toegang verleend tot de parking. 
Fietsplaatsen voor de stagairs zijn voorzien op de parking aan de centrale ingang.
De voorziening is eenvoudig te bereiken met openbaar vervoer.

Gebruik GSM

Je maakt op de afdeling geen gebruik van jouw GSM-toestel. 

Rookbeleid

In ons huis geldt een algemeen rookverbod. Er kan enkel gerookt worden tijdens de middagpauze op het terras aan het onthaal of in de rookruimte (nieuwbouw zorghave).

Melden afwezigheid

Je bent zelf verantwoordelijk voor het melden van je afwezigheid (ziekte, familiale redenen, ...) aan de personeelsdienst of de dienstverantwoordelijke.

 Belangrijke telefoonnummers

 Algemeen nummer 09/391.08.00 
 Sitedirecteur Veilige Have - Nancy Sturtewagen 09/391.08.02
 Personeelsdienst - stagecoördinatie  09/391.08.06

Afdelingen

  Afdeling Telefoonnummer Dienstverantwoordelijke
Zorghave Zilverberk
Magnolia
Ceder
09/391.09.20
09/391.09.21
09/391.09.22
Saskia De Spiegeleire
Natascha Schepens
Anje De Brabander
Woonhave Linde
Lork
Larix
09/391.09.23
09/391.09.24
09/391.09.25
Jessica Van Der Plaetsen
Jenske Michielsen
Nico Van Der Ginst
Dagverzorging   09/391.09.29 Carmen Declercq - Sarah Clauws
Assistentiewoningen met uitgebreide zorg  Camille - Amaryllis 09/391.09.31 Marleen Willems